Besi Hayvancılığı nedir? Islah edilmiş veya başka bölgelerden getirilmiş, ırk özelliliği taşıyan ya da taşımayan hayvanların belirli bir sürede belirli ağırlıklar kazandırılarak ahırlarda yapılan hayvancılığa besi hayvancılığı denir. 


Besi genel anlamıyla ağırlık kazandırmayı ifade eder. Hayvanlar ye terli yemle beslendikleri takdirde doğdukları andan ölümlerine kadar canlı ağırlık kazanırlar. Her hayvanın ekonomik olarak ulaşabileceği bir ağırlık vardır. Bu ağırlık ırka ve cinsiyete göre değişir.


Besi sığırı nedir?

Sığır besisi, bir sığırdan mümkün olan en kısa sürede, en fazla ve en kaliteli eti, en ekonomik biçimde üretme faaliyeti olarak tanımlanabilir. Beside amaç kısa sürede, daha az yemle daha fazla canlı ağırlık artışı sağlamaktır.


İçerisinde ideal oranda ham protein, ham selüloz, ham yağ, ham kül, sodyum, A vitamini, D3 vitamini, demir, iyot, kobalt, bakır, mangan, çinko, selenyum bulunan ve yüksek enerji bulunan, besi bitirmeye uygun özel yemler, besi bitirme yemi adıyla anılıyor.